logo

 

Akademie C. H. BECK Vás zve na konferenci

INSOLVENCE 2023

 13. 4. 2023, čtvrtek

Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, Praha 1

Přihlásit se

O KONFERENCI

Akademie C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENCE 2023.

Přijďte získat komplexní znalosti o aktuálním dění ve světě insolvenčního práva. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den. Během konference budete čerpat znalosti od předních odborníků z praxe.

Bohatým programem Vás bude celý den tradičně provázet Jan Petrov.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, Of Counsel v AK PRK Partners a člen katedry soukromého práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí a je členem odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivních restrukturalizacích.

 

JUDr. Zdeněk Krčmář

Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského soudu v Ostravě. Od roku 1996 je soudcem Nejvyššího soudu; je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

 

JUDr. František Kučera

Působí jako první místopředseda insolvenčního úseku Vrchního soudu v Praze (od ledna 2020).

 

Mgr. Petr Kuhn

Specializuje se na korporační a insolvenční právo. V letech 2004–2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006–2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Vyučuje ekonomickou analýzu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a mezi lety 2006 a 2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V roce 2014 spoluzaložil advokátní kancelář BADOKH.

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako machine learning researcher ve společnosti Seznam.cz, a.s. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck a byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku.

 

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

 

doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Je advokát v AK JŠK a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2002). Advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Od roku 2019 je členem správní rady International Insolvency Institute a předsedou Akademického fóra INSOL Europe. Je též členem skupiny privátních expertů, s nimiž Evropská komise konzultuje své legislativní předlohy v oblasti insolvence a restrukturalizace.

 

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Je vedoucí lokální restrukturalizační a insolvenční praxe v advokátní kanceláři Allen & Overy. Je členem legislativní komise při Ministerstvu spravedlnosti, vedoucím autorem komentáře k insolvenčnímu zákonu a rozhodcem.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: MAJETKOVÉ SANKCE UPLATŇOVATNÉ VŮČI ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE, KTERÁ JE V ÚPADKU

  

Jaká je časová působnost úpravy obsažené  v § 66 ZOK?

Jaká je povaha prospěchu vymáhaného podle § 66 ZOK?

Které období je rozhodné pro vymáhání plnění podle § 66 odst. 1 písm. b) ZOK?

Má skončení insolvenčního řízení vedeného na majetek obchodní korporace vliv na další pokračování sporu vedeného podle § 66 ZOK?

 

přednáší Zdeněk Krčmář

 

v panelové diskuzi vystoupí Bohumil Havel, Zdeněk Krčmář, Jan Petrov, Milan Polášek, Tomáš Richter a Petr Sprinz

 

10.25–10.40 coffee break
10.40–11.55

II. BLOK: V PŘÍPRAVĚ

 

přednáší 

 

v panelové diskuzi vystoupí 

 

11.55-13.00 oběd
13.00–14.15

III. BLOK: V PŘÍPRAVĚ

 

přednáší

 

v panelové diskuzi vystoupí

 

14.15–14.30

coffee break

14.30–15.45

IV. BLOK: V PŘÍPRAVĚ 

 

přednáší

 

v panelové diskuzi vystoupí  

 

15.45–16.00

coffee break

16.00–17.15

V. BLOK: V PŘÍPRAVĚ

 

přednáší

 

v panelové diskuzi vystoupí

 

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí.

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

Tři a více účastníků z jedné společnosti obdrží slevu 10 %

Přihlásit se

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz
Tel: +420 273 139 223