Akademie C. H. BECK Vás zve na konferenci

M&A a KORPORACE

22. října 2024, úterý

Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

Přihlásit se

O KONFERENCI

Akademie C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci M&A a KORPORACE.

Přijďte načerpat bohaté zkušenosti a znalosti našich přednášejících a získejte zpětnou vazbu na Vámi kladené dotazy. Konference Nakladatelství C. H. Beck jsou jedinečným zážitkem a cenným zdrojem informací pro vaši praxi.

Mezi přednášejícími naleznete největší odborníky z oboru – nechybí zástupci soudcovského stavu a nejvýznamnější právní experti. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme.

Bohatým programem Vás bude celý den provázet Jan Petrov.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, právníkům a firemním právníkům, soudcům, zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

Mgr. Janka Brezániová

Je partnerkou advokátní kanceláře Taylor Wessing. Ve své více než desetileté praxi se zaměřuje především na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity a korporátního práva. Má rozsáhlé zkušenosti s transakcemi napříč celou řadou průmyslových odvětví, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. Současně se specializuje také na oblast pracovního práva a ochranu osobních údajů.

 

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze (1993 až 1998), zakončil rigorózní zkouškou v roce 2004. V letech 1998 až 2003 postgraduálně studoval německé právo na Universität zu Köln, Spolková republika Německo (LL.M.). V roce 2001 absolvoval kurz U.S. Financial System (Institute for International Education, Washington, New York, Chicago, Los Angeles, Denver, USA, za podpory IVP, U.S. State Department). Od roku 2002 působí jako odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK. Spolupracuje s advokátní kanceláří Glatzová & Co. Je lektorem Justiční akademie.

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D, LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

 

JUDr. Vladimíra Glatzová

Zakládající partner advokátní kanceláře Glatzová & Co. Před založením vlastní advokátní kanceláře v roce 1994 působila dva roky u Freshfields Bruckhaus Deringer LLP v Londýně a Paříži a u Hengeler Mueller ve Frankfurtu nad Mohanem. Specializuje se na problematiku M&A. Je členkou představenstva České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Mezinárodní advokátní komory (IBA).

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Vedoucí katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (od 1. 10. 2024) a vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Of Counsel v AK PRK Partners. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí a byl členem odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivních restrukturalizacích.

 

Mgr. Petr Kuhn

Advokát, specializuje se na korporační a insolvenční právo. Mezi lety 1997 až 2014 působil v pražské pobočce White & Case. V roce 2014 spoluzaložil advokátní kancelář BADOKH. V současnosti vyučuje ekonomickou analýzu korporačního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, mezi lety 2006 a 2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V letech 2004 až 2007 se podílel na přípravě insolvenčního zákona (příprava koncepce a provedení části týkající se reorganizace) a v letech 2006 až 2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Je držitelem ceny Leopolda Heyrovského PF UK a medaile za přínos české legislativě MS ČR.

 

doc. JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Advokát v AK Kocián Šolc Balaštík. V praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, koncernové a závazkové právo a fúze a akvizice, bankovnictví. Působí též jako odborný asistent na katedře obchodního práva PF MU a katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP.

 

JUDr. Robert Němec, Ph.D.

Partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. Advokát a předseda České advokátní komory. Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodce Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association.

 

JUDr. PhDr. Ing. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako inženýr v oboru umělé inteligence (velkých jazykových modelů) ve společnosti Seznam.cz, a.s. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck a byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku.

 

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Vystudovala VŠE v Praze, obor ekonomické informace a kontrola. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a v roce 1995 auditorské zkoušky. Pracuje jako daňový poradce v pozici partnera ve společnosti TPA. Na Vysoké škole ekonomické působí na katedře finančního účetnictví a auditingu. V roce 2003 byla zvolena za člena Prezidia Komory daňových poradců ČR, kde vykonává rovněž funkci zkušebního komisaře. Od roku 2007 pracuje jako zástupce KDP ČR v Národní účetní radě. Je autorkou či spoluautorkou několika knih se zaměřením na provázanost obchodního práva účetnictví a daní z příjmů právnických osob.

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Do roku 2012 působila jako soudkyně Nejvyššího soudu ČR, nyní působí jako pedagožka PF UK a Cevro Institutu. Podílela se na přípravě zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. V roce 2013 byla uvedena do Právnické síně slávy. Je členkou Legislativní rady vlády ČR.

 

JUDr. Petr Šuk

Místopředseda Nejvyššího soudu a předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia specializovaného na agendu obchodních korporací. Člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, externí pedagog Justiční akademie Slovenské republiky. (Spolu)autor řady publikací z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého, včetně 3. vydání komentáře k zákonu o obchodních korporací (Nakladatelství C. H. Beck, 2020). Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu v Liberci, od roku 2002 soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2008, v roce 2021 byl jmenován jeho místopředsedou.

 

Mgr. Prokop Verner, MBA

Managing partner advokátní kanceláře A&O Shearman se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

PROGRAM

08.15–09.00 registrace účastníků, občerstvení
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ I.

 

Možnosti a limity úpravy v zakladatelském právním jednání

 

Rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů třetím osobám

 

Příplatky v akciové společnosti a jejich "vracení"

 

Pozvánka na valnou hromadu, která má rozhodnout o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů

 

 

přednáší Petr Šuk

 

v panelech vystoupí Janka Brezániová, Petr Čech, Karel Dřevínek, Bohumil Havel, Petr Kuhn, Jan Lasák, Robert Němec, Jana Skálová, Ivana Štenglová, Petr Šuk, Prokop Verner

 

10.25–10.40

coffee break

 

10.40–12.00

II. BLOK: ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ II.

 

 

Povinnost rozdělit zisk: AS vs. SRO, důležité důvody pro výjimku z ní, nástroje (a limity) soudní vymahatelnosti

 

Neplatnost vs. nicotnost (neúčinnost)  usnesení valné hromady o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů – právní režim a důvody (jaké vady působí který následek)

 

Soudní přezkum (položek) účetní závěrky – podoba a následky

 

Rezervy vs. rezervní fondy ze zisku – přepodklady, limity a úskalí jejich tvorby, resp. rozpuštění

 

 

přednáší Petr Čech

  

v panelech vystoupí Janka Brezániová, Petr Čech, Karel Dřevínek, Bohumil Havel, Petr Kuhn, Jan Lasák, Robert Němec, Jana Skálová, Ivana Štenglová, Petr Šuk, Prokop Verner

 

12.00-13.00

oběd

 

13.00–14.15

III. BLOK: FINANČNÍ ASISTENCE FORMOU ZAJIŠTĚNÍ (§ 41 ZOK) A BEZÚPLATNÉ PLNĚNÍ (§ 40/5 ZOK) PŘI M&A TRANSAKCÍCH

 

 

Funkce finanční asistence

 

Přímá a nepřímá finanční asistence v SRO a AS (vztah k právu EU)

 

Podmínky poskytnutí finanční asistence formou zajištění (spravedlivé podmínky, zájem společnosti, kapitálové testy a rezervní fond)

 

Bezúplatné plnění – povaha protiplnění (přímé, individuální, abstraktní, koncernové atd.), určení výše protiplnění (prohlášení korporace, znalec, daňový poradce atd.), následek porušení zákona, odporovatelnost (ne)přiměřeného protiplnění podle InsZ

 

Překryv finanční asistence a bezúplatného plnění

 

 

přednáší Bohumil Havel

 

v panelech vystoupí Janka Brezániová, Petr Čech, Karel Dřevínek, Bohumil Havel, Petr Kuhn, Jan Lasák, Robert Němec, Jana Skálová, Ivana Štenglová, Petr Šuk, Prokop Verner

 

14.15–14.30

coffee break

 

14.30–15.45

IV. BLOK: OCHRANA VĚŘITELŮ V RÁMCI FÚZÍ A ROZDĚLENÍ V KONTEXTU NOVELY ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

 

 

Principy ochrany věřitelů v rámci přeměn

 

Právo na dozajištění v případě ohrožení dobytnosti pohledávek

 

Křížové ručení v rámci rozdělení

 

Ochrana věřitelů v rámci nové formy rozdělení - vyčlenění

 

 

přednáší Jan Lasák

  

v panelech vystoupí Janka Brezániová, Petr Čech, Karel Dřevínek, Bohumil Havel, Petr Kuhn, Jan Lasák, Robert Němec, Jana Skálová, Ivana Štenglová, Petr Šuk, Prokop Verner

 

15.45–16.00

coffee break

 

16.00–17.15

V. BLOK: DOHODY SPOLEČNÍKŮ O BUDOUCÍCH PŘEVODECH AKCIÍ / PODÍLŮ

 

 

Omezení převodu akcií / podílu

 • Předkupní právo / právo první nabídky
 • Zákaz převodu a zatížení a riziko jeho obcházení

 

Ujednání v souvislosti s exitem

 • Tag-along
 • Drag-along

 

Praktické otázky k výše uvedeným tématům

 • Jak zajistit vynutitelnost
  • Úprava v dohodě společníků versus úprava v korporátních dokumentech
  • Souhlasy orgánů společnosti s převodem – výhody a úskalí
  • Smluvní pokuty
 • Jak zabránit účelovým nabídkám třetích osob
 • Právo zpřístupnit kupujícímu informace pro due diligence
 • Jak nastavit adekvátní lhůty

 

Ujednání o budoucích převodech mezi společnílky

 • Opce
 • Řešení patových situací (Ruská ruleta, Texas / Mexican shoot-out, ping-pong)
 • Window of Opportunity

   

 

přednáší Vladimíra Glatzová

  

 

v panelech vystoupí Janka Brezániová, Petr Čech, Karel Dřevínek, Vladimíra Glatzová, Bohumil Havel, Petr Kuhn, Jan Lasák, Robert Němec, Jana Skálová, Ivana Štenglová, Petr Šuk, Prokop Verner

 

 

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí. Den vyvrcholí v Majesty Lounge u good bye drinku, ideálním místě pro neformální setkání a diskuze nad proběhnuvším dnem.

VSTUPENKA

10 800 Kč bez DPH (13 068 Kč s DPH)

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

 

V ceně vstupenky jsou zahrnuty studijní materiály, blok a psací potřeby. Dále občerstvení a nápoje v průběhu celého dne a bohatý oběd v hotelové restauraci ADELE Restaurant & Bar.

Přihlásit se

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Martina Leciánová

E-mail: martina.lecianova@beck.cz
Tel: +420 733 527 585