logo

 

Akademie C. H. BECK Vás zve na konferenci

INSOLVENCE 2023

 13. 4. 2023, čtvrtek

Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, Praha 1

O KONFERENCI

Akademie C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENCE 2023, která se koná ve čtvrtek 13. 4. 2023 v hotelu Kings Court Prague. I tentokrát pro Vás oslovujeme špičkové odborníky a připravujeme bohatý program v prostředí luxusního 5* hotelu.

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den. Během konference budete čerpat znalosti od předních odborníků z praxe.

Jako přednášející vystoupí soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmář, advokát a zakladatel AK BADOKH Mgr. Petr Kuhn, advokát v AK Allen & Overy Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., advokát v AK JŠK doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M. a specialista na firemní finance a restrukturalizační procesy Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Mezi panelisty vystoupí mimo jiné místopředseda Vrchního soudu v Praze JUDr. František Kučera, soudce Nejvyššího soudu ČR Mgr. Milan Polášek nebo vědecký pracovník ÚSP AV ČR a Of Counsel v AK PRK Partners doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 

Moderování konference se zhostí JUDr. PhDr. Ing. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

 

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

JUDr. Martin Froněk

Lokální partner v pražské pobočce advokátní kanceláře White&Case. Během své praxe se podílel na řadě restrukturalizačních projektů a insolvencí, při nichž zastupoval zejména věřitele z řad významných finančních institucí působících na českém trhu. Martin přednáší na Vysoké škole ekonomické v rámci vedlejší specializace Turnaround Management.

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, Of Counsel v AK PRK Partners a člen katedry soukromého práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí a je členem odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivních restrukturalizacích.

 

Mgr. Daniel Hříbal, MBA

Partner TARPAN Partners. Specializuje se na oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů.

 

JUDr. Zdeněk Krčmář

Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského soudu v Ostravě. Od roku 1996 je soudcem Nejvyššího soudu; je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

 

JUDr. František Kučera

Působí jako první místopředseda insolvenčního úseku Vrchního soudu v Praze (od ledna 2020).

 

Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Specialista na firemní finance a restrukturalizační procesy. Působil jako konzultant v oblasti firemních financí, fúzí, akvizic a dalších podnikových kombinací. Je zakládajícím partnerem poradenské společnosti TARPAN Partners, kde působí od roku 2010. Od roku 2016 je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se věnuje problematice krize a úpadku podniku a jejich řešení. Podílí se na výuce v rámci vedlejší specializace Turnaround management a předmětu Manažerské finance.

 

Mgr. Petr Kuhn

Specializuje se na korporační a insolvenční právo. V letech 2004–2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006–2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Vyučuje ekonomickou analýzu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a mezi lety 2006 a 2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V roce 2014 spoluzaložil advokátní kancelář BADOKH.

 

JUDr. PhDr. Ing. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako inženýr v oboru umělé inteligence ve společnosti Seznam.cz, a.s. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck a byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku.

 

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

 

doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Je advokát v JŠK, advokátní kancelář. Je docentem obchodního práva, advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Od roku 2019 je členem správní rady International Insolvency Institute , v letech 2019 až 2022 byl předsedou Akademického fóra INSOL Europe. Je též členem skupiny privátních expertů, s nimiž Evropská komise konzultuje své legislativní předlohy v oblasti insolvence a restrukturalizace.

 

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Je vedoucí lokální restrukturalizační a insolvenční praxe v advokátní kanceláři Allen & Overy. Je členem legislativní komise při Ministerstvu spravedlnosti, vedoucím autorem komentáře k insolvenčnímu zákonu a rozhodcem.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: MAJETKOVÉ SANKCE UPLATŇOVANÉ VŮČI ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE, KTERÁ JE V ÚPADKU

  

Jaká je časová působnost úpravy obsažené  v § 66 ZOK?

Jaká je povaha prospěchu vymáhaného podle § 66 ZOK?

Které období je rozhodné pro vymáhání plnění podle § 66 odst. 1 písm. b) ZOK?

Má skončení insolvenčního řízení vedeného na majetek obchodní korporace vliv na další pokračování sporu vedeného podle § 66 ZOK?

 

přednáší Zdeněk Krčmář

 

v panelové diskuzi vystoupí Daniel Hříbal, Zdeněk Krčmář, František Kučera, Jan Petrov, Milan Polášek, Tomáš Richter, Petr Sprinz

 

10.25–10.40 coffee break
10.40–12.00

II. BLOK: PÁTRÁNÍ PO ÚČELU INSOLVENČNÍHO PRÁVA

  

Lubrikovat nebo alokovat?

Co si počít, když vás napadne negativní externalita?

Jak se hledá idiosynkratický statek?

Proč je důležité, aby insolvenční správci byli vzdělaní a dobře placení?

Proč je důležité, aby insolvenční soudy měly senáty specializované na případy ekonomicky významných dlužníků?

 

přednáší Petr Kuhn

 

v panelové diskuzi vystoupí Martin Froněk, Bohumil Havel, Zdeněk Krčmář, Michal Kuděj, Petr Kuhn, Jan Petrov, Petr Sprinz

 

12.00-13.00 oběd
13.00–14.15

III. BLOK: VĚŘITELSKÝ VÝBOR - PRAKTICKÉ ASPEKTY VĚŘITELSKÉHO ORGÁNU

 

Jak se konstituuje věřitelský výbor a jaké problémy mohou nastat?

Mají členové věřitelského výboru povinnost důvěrnosti?

Jaká je pozice náhradníka člena věřitelského výboru?

Jak působí zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty?

 

přednáší Petr Sprinz

 

v panelové diskuzi vystoupí Martin Froněk, Bohumil Havel, Daniel Hříbal, František Kučera, Jan Petrov, Tomáš Richter, Petr Sprinz

 

14.15–14.30

coffee break

14.30–15.45

IV. BLOK: FINÁLNÍ PODOBA VLÁDNÍHO NÁVRHU ZÁKONA O PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACI 

 

Stálo dlouhé čekání na implementaci evropské směrnice 2019/1023 zato?

Přinese česká implementace efektivní nástroj restrukturalizace dlužníkům ohroženým úpadkem?

Přinese tento nástroj přijatelnou míru rizika jejich věřitelům?

Jaká překvapení na nás mohou čekat po účinnosti implementace?

 

přednáší Tomáš Richter

 

v panelové diskuzi vystoupí Martin Froněk, Zdeněk Krčmář, Michal Kuděj, Petr Kuhn, Jan Petrov, Milan Polášek, Tomáš Richter 

 

15.45–16.00

coffee break

16.00–17.15

V. BLOK: MEZERA KRYTÍ A JEJÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

 

přednáší Michal Kuděj

 

Jaká je ekonomická podstata mezery krytí a její ukotvení ve finančním řízení podniku?

Jaké je praktické použití mezery krytí v insolvenčním řízení?

Jak může mezera krytí působit jako standard odborné péče?

Jaké je praktické využití mezery krytí při finančním řízení podniku?

 

v panelové diskuzi vystoupí Bohumil Havel, Daniel Hříbal, František Kučera, Michal Kuděj, Petr Kuhn, Jan Petrov, Milan Polášek

 

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí.

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

Tři a více účastníků z jedné společnosti obdrží slevu 10 %

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz
Tel: +420 273 139 223