Akademie C. H. BECK vás zve na konferenci

M&A a STATUTÁRNÍ ORGÁNY

18. října 2022

Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

O KONFERENCI

Akademie C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci M&A a STATUTÁRNÍ ORGÁNY.

Přijďte načerpat bohaté zkušenosti a znalosti našich přednášejících a získejte zpětnou vazbu na Vámi kladené dotazy. Konference Nakladatelství C. H. Beck jsou jedinečným zážitkem a cenným zdrojem informací pro vaši praxi.

Mezi přednášejícími naleznete největší odborníky z oboru – nechybí zástupci soudcovského stavu a nejvýznamnější právní experti. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme.

Bohatým programem Vás bude celý den provázet Jan Petrov.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

Mgr. Janka Brezániová

Je partnerkou advokátní kanceláře Taylor Wessing. Ve své více než desetileté praxi se zaměřuje především na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity a korporátního práva. Má rozsáhlé zkušenosti s transakcemi napříč celou řadou průmyslových odvětví, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. Současně se specializuje také na oblast pracovního práva a ochranu osobních údajů..

 

prof. JUDr. Jan Dědič

Advokát v AK Kocián, Šolc, Balaštík specializující se již od roku 1990 na obchodní právo. Aktivně se účastnil mimo jiné na rekodifikaci nového zákona o obchodních korporacích. V roce 1992 získal docenturu a v roce 1995 profesuru. Roku 2006 získal ocenění Právník roku v oboru obchodní právo.

 

Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D., LL.M., Eur.

Advokát a společník AK JŠK se zaměřuje na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního/obchodního práva, rodinných firem a oblasti technologií, médií a telekomunikací (TMT). Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k zákonu o obchodních korporacích a od počátku se aktivně podílel na jeho přípravě. Je držitelem titulu Právník roku v oblasti obchodního práva za rok 2014.

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D, LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, Of Counsel v AK PRK Partners a člen katedry soukromého práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí a je členem odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivních restrukturalizacích.

 

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Advokát v AK Kocián Šolc Balaštík. V praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, koncernové a závazkové právo a fúze a akvizice, bankovnictví. Působí též jako odborný asistent na katedře obchodního práva PF MU a katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP.

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant/advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku a ředitelem Justiční akademie.

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Do roku 2012 působila jako soudkyně Nejvyššího soudu ČR, nyní působí jako pedagožka PF UK a Cevro Institutu. Podílela se na přípravě zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. V roce 2013 byla uvedena do Právnické síně slávy. Je členkou Legislativní rady vlády ČR.

 

JUDr. Petr Šuk

Místopředseda Nejvyššího soudu, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, externí pedagog Justiční akademie Slovenské republiky, (spolu)autor řady publikací z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu v Liberci, od roku 2002 soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2008, v roce 2021 byl jmenován jeho místopředsedou.

 

Mgr. Prokop Verner, MBA

Partner AK Allen & Overy se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: PŘEKROČENÍ ZÁSTUPČÍHO OPRÁVNĚNÍ ČLENEM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU - DŮSLEDKY, RIZIKA, NÁPRAVA

 

 

Jaká rizika nesou jednotliví aktéři, tj. jednající člen statutárního orgánu, zastoupená obchodní korporace a smluvní partner (třetí osoba)?

 

Jak lze pochybení "napravit" (§ 431, 440 či 446 o. z.)?

 

Jaké důsledky má jednání v konfliktu zájmů?

 

Jaký význam má dobrá víra smluvního partnera (třetí osoby)?

 

 

přednáší Petr Šuk

 

v panelech vystoupí Janka Brezániová, Tomáš Doležil, Bohumil Havel, Jan Petrov, Ivana Štenglová, Petr Šuk

 

10.25–10.40

coffee break

 

10.40–11.55

II. BLOK: VYLOUČENÍ ČLENA  STATUTÁRNÍHO ORGÁNU Z VÝKONU FUNKCE (DISKVALIFIKACE)

 

 

Co je účelem diskvalifikace a koho chrání?

 

Musí být člen statutárního orgánu – právnická osoba – a její zástupce vždy diskvalifikováni současně?

 

Jaké povinnosti má člen statutárního orgánu, o jehož diskvalifikaci soud rozhoduje?

 

Jaké důsledky má následné odstranění pravomocného rozhodnutí o diskvalifikaci cestou mimořádného opravného prostředku nebo ústavní stížnosti?

 

 

přednáší Ivana Štenglová

  

v panelech vystoupí Jan Dědič, Karel Dřevínek, Bohumil Havel, Jan Petrov, Ivana Štenglová, Petr Šuk

 

11.55-13.00

oběd

 

13.00–14.15

III. BLOK: ZÁKAZY KONKURENCE ČLENŮ VOLENÝCH ORGÁNŮ KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V SOUVISLOSTI S KOUPÍ AKCIÍ / PODÍLŮ TUZEMSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

 

 

Uplatňuje se formální či materiální pojetí zákazu konkurence členů volených orgánů "cílové" společnosti v souvislosti s převzetím kontroly nad tuzemskou kapitálovou společností?

 

Jak v rámci sjednávaného zákazu konkurence prodávajícího zohledňovat poskytování služeb "cílovou" společností v rámci skupiny?

 

Jak zvrátit po převzetí kontroly nad tuzemskou kapitálovou společností zákaz konkurence "připuštěný" dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2020?

 

 

přednáší Jan Lasák

 

 v panelech vystoupí Janka Brezániová, Jan Dědič, Karel Dřevínek, Jan Lasák, Jan Petrov, Prokop Verner

 

14.15–14.30

coffee break

 

14.30–15.45

IV. BLOK: FYZICKÉ OSOBY JAKO STRANY M&A TRANSAKCÍ

 

 

Právní a obchodní specifika transakcí s fyzickými osobami.

 

Ochrana fyzických osob jako slabší strany.

 

Omezení odpovědosti fyzických osob.

 

Souhlasy k transakcím fyzických osob.

 

 

přednáší Karel Dřevínek 

  

v panelech vystoupí Karel Dřevínek, Jan Lasák, Jan Petrov, Ivana Štenglová, Petr Šuk, Prokop Verner

 

15.45–16.00

coffee break

 

16.00–17.15

V. BLOK: PROHLÁŠENÍ DÁVANÁ ČLENY STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PŘI TRANSAKCÍCH A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH NEPRAVDIVOST

 

 

Kdy je obvyklé požadovat prohlášení o stavu společnosti po členech statutárních orgánů?

 

Jak omezit odpovědnost členů statutárních orgánů z porušení prohlášení v SPA?

 

Kdo nese odpovědnost za plné a pravdivé zpřístupnění informací kupujícímu?

 

Koncept fair disclosure v českých transakcích.

 

 

přednáší Prokop Verner

  

v panelech vystoupí Janka Brezániová, Jan Dědič, Tomáš Doležil, Jan Lasák, Jan Petrov, Prokop Verner

 

 

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí. Den vyvrcholí v Majesty Lounge u good bye drinku, ideálním místě pro neformální setkání a diskuze nad proběhnuvším dnem.

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223