https://replicawatch.io/ usa instructing online watchmaking trained professionals. richardmille.to usa instructing online watchmaking trained professionals. predicting and / or using the style for the intervals can be described as have in luxury swisswatch. the actual substantial component may be the benefit of high quality https://de.buywatches.is. flawlessness during the watchmaking operation is a foundation of it.wellreplicas.to. will not wander in addition to liberty would be the soul connected with who makes the best cloneswatches.com. swiss grade https://tr.watchesbuy.to/.
Insolvence a preventivní restrukturalizace

logo

 

 Nakladatelství C. H. BECK Vás zve na konferenci

INSOLVENCE A PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE

 31. 5. 2022, úterý

Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, Praha 1

Přihlásit se

O KONFERENCI

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENCE A PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE.

Přijďte získat komplexní znalosti o aktuálním dění ve světě insolvenčního práva. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den. Během konference budete čerpat znalosti od předních odborníků z praxe.

Bohatým programem Vás bude celý den tradičně provázet Jan Petrov.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, Of Counsel v AK PRK Partners a člen katedry soukromého práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí a je členem odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivních restrukturalizacích.

 

JUDr. Zdeněk Krčmář

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku 1988 a soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996. Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského soudu v Ostravě.

 

JUDr. František Kučera

Nejprve působil jako soudce ve sporné agendě civilního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, následně od roku 1991 u odvolacího Městského soudu v Praze. Od roku 1996, kdy začal působit u Vrchního soudu v Praze, se specializuje na rozhodování ve věcech konkurzu a vyrovnání, od roku 2008 též ve věcech dle insolvenčního zákona, a zároveň na problematiku incidenčních sporů. V současnosti je místopředsedou Vrchního soudu v Praze pro insolvenční úsek.

 

Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Specialista na firemní finance a restrukturalizační procesy. Působil jako konzultant v oblasti firemních financí, fúzí, akvizic a dalších podnikových kombinací. Je zakládajícím partnerem poradenské společnosti TARPAN Partners, kde působí od roku 2010. Od roku 2016 je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se věnuje problematice krize a úpadku podniku a jejich řešení. Podílí se na výuce v rámci vedlejší specializace Turnaround management a předmětu Manažerské finance.

 

Mgr. Petr Kuhn

Specializuje se na korporační a insolvenční právo. V letech 2004–2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006–2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Vyučuje ekonomickou analýzu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a mezi lety 2006 a 2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V roce 2014 spoluzaložil advokátní kancelář BADOKH.

 

Ing. Lee Louda, Ph.D.

Působí jako insolvenční správce se zvláštním povolením a vedoucí a člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Od roku 2008 aktivně působí při VŠE jako přednášející a podílí se na tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku.

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant/advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

 

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

 

doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Je advokát v AK JŠK a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2002). Advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Od roku 2019 je členem správní rady International Insolvency Institute a předsedou Akademického fóra INSOL Europe. Je též členem skupiny privátních expertů, s nimiž Evropská komise konzultuje své legislativní předlohy v oblasti insolvence a restrukturalizace.

 

Ing. Petr Smutný

Jeden z největších tuzemských expertů na restrukturalizace. Je partnerem PwC Česká republika, kde působí jako vedoucí restrukturalizačního oddělení pro celý region střední a východní Evropy a zastává funkci chief operation officer. Poradenství ohroženým firmám v Česku i Evropě se věnuje přes 25 let. Mezi nejznámější restrukturalizace, které vedl, patří Sazka, Nová Huť/Mittal Steel Ostrava, Tatra nebo Zoot. Je předsedou české oborové Turnaround Management Association. Magazínem Forbes byl vyhlášen mezi Top 5 krizovými manažery v Česku.

 

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Je vedoucí lokální restrukturalizační a insolvenční praxe v advokátní kanceláři Allen & Overy. Je členem legislativní komise při Ministerstvu spravedlnosti, vedoucím autorem komentáře k insolvenčnímu zákonu a rozhodcem.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: POSTAVENÍ ZAJIŠTĚNÉHO VĚŘITELE V REORGANIZACI. PODMÍNĚNÉ A BUDOUCÍ POHLEDÁVKY

 

 

Jakým způsobem uplatňují zajištění věřitelé v insolvenčním řízení podmíněné a budoucí pohledávky?

 

Jaký vliv na uplatnění a uspokojení pohledávky zajištěného věřitele v reorganizaci mají popěrné úkony oprávněných osob a odpůrčí nároky uplatňované insolvenčním správcem?

 

Jakým způsobem zaniká pohledávka zajištěného věřitele v reorganizaci?

 

Jaké je postavení třetích osob zajišťujících dlužníkův dluh po skončení reorganizace?

 

 

přednáší Zdeněk Krčmář

 

v panelové diskuzi vystoupí Bohumil Havel, Zdeněk Krčmář, František Kučera, Milan Polášek, Jan Petrov a Tomáš Richter

 

10.25–10.40 coffee break
10.40–11.55

II. BLOK: MORATORIUM

 

 

Jací věřitelé se zahrnují pro účely výpočtu většiny pro prohlášení moratoria.

 

Existuje možnost zřízení zajištění v rámci moratoria?

 

Které smlouvy je možné ukončit a jaké pohledávky hradit?

 

Následky porušení omezení v rámci moratoria mimo běžící insolvenční řízení.

 

 

přednáší Petr Sprinz

 

v panelové diskuzi vystoupí Bohumil Havel, Zdeněk Krčmář, František Kučera, Lee Louda, Tomáš Richter, Petr Sprinz a Jan Petrov

 

11.55-13.00 oběd
13.00–14.15

III. BLOK: PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE část I.: POJETÍ, PŘEDPOKLADY A MOŽNÁ OMEZENÍ VĚŘITELŮ

 

 

K čemu preventivní restrukturalizace slouží a je součástí insolvenčního řízení?

 

Jaké jsou předpoklady vstupu do preventivní restrukturalizace a jak je její režim (procesně) strukturován?

 

Co je to všeobecné/individuální moratorium a k čemu slouží?

 

Jak silná figura je restrukturalizační správce?

 

 

přednáší Bohumil Havel

 

v panelové diskuzi vystoupí Bohumil Havel, Zdeněk  Krčmář, Michal Kuděj, Petr Kuhn, Lee Louda, Jan Petrov a Petr Sprinz

 

14.15–14.30

coffee break

14.30–15.45

IV. BLOK: PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE část II.: OBSAH, PŘIJETÍ A DŮSLEDKY RESTRUKTURALIZACE

 

 

Jaké pohledávky lze (a nelze) restrukturalizovat?

 

Jaký obsah bude mít restrukturalizační plán?

 

Jak se bude přijímat restrukturalizační plán?

 

Jaké důsledky bude mít přijetí (a nepřijetí) restrukturalizačního plánu?

 

 

přednáší Tomář Richter

 

v panelové diskuzi vystoupí František Kučera, Petr Kuhn, Michal Kuděj, Jan Petrov, Milan Polášek, Tomáš Richter a Petr Smutný

 

15.45–16.00

coffee break

16.00–17.15

V. BLOK: ČESKOSLOVENSKÉ PŘESHRANIČNÍ REORGANIZACE

 

 

Může se Česká republika stát spádovou jurisdikcí pro reorganizace slovenských obchodních společností?

 

Jak se liší institucionální prostředí v České republice a Slovenské republice pro reorganizace obchodních společností?

 

Jaké jsou právní podmínky pro reorganizace slovenských obchodních společností v Česku?

 

Jaké jsou typové slovenské obchodní společnosti vhodné pro reorganizaci v České republice?

 

 

přednáší Petr Kuhn

 

v panelové diskuzi vystoupí Michal Kuděj, Petr Kuhn, Lee Louda, Jan Petrov, Milan Polášek, Petr Smutný a Petr Sprinz

 

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí.

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

Tři a více účastníků z jedné společnosti obdrží slevu 10 %

Přihlásit se

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz
Tel: +420 273 139 223