logo

 

Akademie C. H. BECK Vás zve na konferenci

INSOLVENCE A PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE 2024

 16. 4. 2024, úterý

Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, Praha 1

Přihlásit se

O KONFERENCI

Akademie C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENCE A PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE 2024, která se koná v úterý 16. 4. 2024 v hotelu Kings Court Prague. I tentokrát pro Vás oslovujeme špičkové odborníky a připravujeme bohatý program v prostředí luxusního 5* hotelu, se zajištěním kompletního servisu a občerstvení v průběhu celého dne.

Opět se můžete těšit na osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí, který Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy a otevře nejedno zajímavé téma. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den. Během konference budete čerpat znalosti od předních odborníků z praxe.

Jako přednášející vystoupí soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmář, advokát v JŠK, advokátní kancelář v Praze a docent obchodního práva doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M., společník advokátní kanceláře RESOLV Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., advokát v AK Skils JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M. advokát a insolvenční správce Mgr. Bc. Jan Mašek.

Mezi panelisty vystoupí mimo jiné místopředseda Vrchního soudu v Praze JUDr. František Kučera, soudce Nejvyššího soudu ČR Mgr. Milan Polášek, zakládající společník AK FORLEX JUDr. Ing. Ivan Barabáš nebo specialista na restrukturalizační a insolvenční právo Mgr. Tomáš Brožek, LL.M.

Moderování konference se zhostí JUDr. PhDr. Ing. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

 

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Zakládající společník advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se na akvizice a prodej společností, korporátní insolvence a restrukturalizace. V oblasti akvizic a prodejů se účastnil mnoha významných transakcí na českém trhu, zejména v odvětvích bankovnictví, energetiky, strojírenství, automobilového průmyslu, IT a služeb. V oblasti korporátních insolvencí a restrukturalizací se specializuje především na mimosoudní řešení úpadku a reorganizace.

 

JUDr. Jaroslav Brož MJur (Oxon)

Advokát v BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář, s. r. o., a insolvenční správce se zvláštním povolením s mandáty, které obsahují mezinárodní prvek, mezinárodní sankce nebo se vymykají svojí velikostí. Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.), Právnické fakulty Univerzity of Oxford v Anglii - St. Catherine’s College (MJur) a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (JUDr.), člen odborné sekce pro insolvenční právo u České advokátní komory, člen zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců a člen mezinárodní asociace INSOL EUROPE. Jaroslav Brož je dále spoluautor několika komentářů k insolvenčnímu zákonu a k zákonu o preventivní restrukturalizaci či autor odborných článků s insolvenční tématikou.

 

Mgr. Tomáš Brožek, LL.M.

Seniorní advokát v advokátní kanceláři Clifford Chance specializující se primárně na zastupování klientů v případech restrukturalizací a insolvencí a to jak na věřitelské, tak dlužnické straně. Má také zkušenosti v oblasti distressed M&A transakcí a jejich financování a také se věnuje zastupování klientů v civilních sporech, daňových řízeních a rozhodčích řízeních před významnými českými i evropskými institucemi. Je členem Turnaround Management Association Česká republika, Sekce pro insolvenční právo při České advokátní komoře, INSOL Europe, Young ICCA a Young International Arbitration Group.

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D, LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

 

JUDr. Zdeněk Krčmář

Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského soudu v Ostravě. Od roku 1996 je soudcem Nejvyššího soudu; je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

 

JUDr. František Kučera

Působí jako první místopředseda insolvenčního úseku Vrchního soudu v Praze (od ledna 2020).

 

Mgr. Bc. Jan Mašek

Advokát a insolvenční správce se zvláštním oprávněním. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Policejní akademii ČR. V advokátní praxi se věnuje zejména insolvenčnímu a restrukturalizačnímu právu, dále závazkovému právu a korporátnímu právu. Je členem restrukturalizačního fóra Turnaround Management Association Česká republika.

 

JUDr. PhDr. Ing. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako inženýr v oboru umělé inteligence (velkých jazykových modelů) ve společnosti Seznam.cz, a.s. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck a byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku.

 

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

 

doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Je advokát v JŠK, advokátní kancelář v Praze. Je docentem obchodního práva, advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. V letech 2019 až 2023 byl členem správní rady International Insolvency Institute, v letech 2019 až 2022 byl předsedou Akademického fóra INSOL Europe. Je místopředsedou správní rady Turnaround Management Association Česká republika. Je též členem skupiny privátních expertů, s nimiž Evropská komise konzultuje své legislativní předlohy v oblasti insolvence a restrukturalizace, včetně návrhu evropské restrukturalizační směrnice 2019/1023. Ohledně implementace této směrnice do českého práva zákonem č. 284/2023 Sb. poskytoval na pro bono bázi konzultace Ministerstvu spravedlnosti.

 

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Je společníkem advokátní kanceláře RESOLV se specializací především na hledání řešení v oblasti insolvencí, restrukturalizací, soudních sporů a složitých situací. Je zapsaným rozhodcem u několika stálých rozhodčích soudů (VIAC a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky). Jako vedoucí autorského kolektivu připravil komentář k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck, 2019).

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: INDIVIDUÁLNÍ A VŠEOBECNÉ MORATORIUM

  

Do jaké míry může posuzovat soud návrh na individuální a všeobecné moratorium?

 

Jak ovlivní vyhlášení individuálního a všeobecného moratoria vznik zajištění a jeho realizaci?

 

Jak udržet či neudržet nesplněné smlouvy v rámci individuálního či všeobecného moratoria?

 

Jak je to s plněním dluhu po vyhlášení individuálního či všeobecného moratoria?

 

přednáší Petr Sprinz

 

v panelové diskuzi vystoupí Ivan Barabáš, Jaroslav Brož, Tomáš Brožek, Karel Dřevínek, Zdeněk Krčmář, František Kučera, Jan Mašek, Jan Petrov, Milan Polášek, Tomáš Richter, Petr Sprinz

 

10.25–10.40 coffee break
10.40–12.00

II. BLOK: PROCESNÍ ASPEKTY PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE

 

Jaký je (obecně) vzájemný vztah procesní úpravy obsažené v zákoně o preventivní restrukturalizaci k zákonu o zvláštních řízeních soudních, k občanskému soudnímu řádu a k insolvenčnímu zákonu?

 

Jaké opravné prostředky lze uplatnit v restrukturalizačním  řízení a kterých soudních rozhodnutí se mohou týkat?

 

Jaká jsou slabá místa úpravy doručování písemností v restrukturalizačním řízení?

 

Jaká omezení klade procesní úprava restrukturalizačního řízení na jednání a dokazování restrukturalizačního soudu?

 

přednáší Zdeněk Krčmář

 

v panelové diskuzi vystoupí Ivan Barabáš, Jaroslav Brož, Tomáš Brožek, Karel Dřevínek, Zdeněk Krčmář, František Kučera, Jan Mašek, Jan Petrov, Milan Polášek, Tomáš Richter, Petr Sprinz

 

12.00-13.00 oběd
13.00–14.15

III. BLOK: RESTRUKTURALIZAČNÍ PLÁNY

 

Jaká práva lze (a nelze) restrukturalizovat plánem v preventivní restrukturalizaci?

 

Do jakých skupin jsou tato práva v restrukturalizačním plánu rozčleněna?

 

Jaké požadavky klade zákon na konsensus dotčených stran při schvalování restrukturalizačního plánu?

 

Kdy může restrukturalizační soud nahradit nesouhlas stran dotčených plánem?

 

přednáší Tomáš Richter

 

v panelové diskuzi vystoupí Ivan Barabáš, Jaroslav Brož, Tomáš Brožek, Karel Dřevínek, Zdeněk Krčmář, František Kučera, Jan Mašek, Jan Petrov, Milan Polášek, Tomáš Richter, Petr Sprinz

 

14.15–14.30

coffee break

14.30–15.45

IV. BLOK: DISTRESSED M&A – M&A V INSOLVENČNÍM PROSTŘEDÍ 

 

Kupní smlouva a její specifika

 

Prodej závodu nebo jeho části

 

Právní ochrana kupujícího a její omezení

 

Potřebné souhlasy a jejich úskalí

 

přednáší Karel Dřevínek

 

v panelové diskuzi vystoupí Ivan Barabáš, Jaroslav Brož, Tomáš Brožek, Karel Dřevínek, Zdeněk Krčmář, František Kučera, Jan Mašek, Jan Petrov, Milan Polášek, Tomáš Richter, Petr Sprinz 

 

15.45–16.00

coffee break

16.00–17.15

V. BLOK: DOHLÉDACÍ ČINNOST INSOLVENČNÍHO SOUDU

 

Jaká jsou procesní specifika dohlédací činnosti?

 

Jakému okruhu osob lze ukládat v rámci dohlédací činnosti povinnosti?

 

Kudy vede hranice mezi dohlédací a rozhodovací činností soudu?

 

Jaké má dohlédací činnost limity?

 

přednáší Jan Mašek

  

v panelové diskuzi vystoupí Ivan Barabáš, Jaroslav Brož, Tomáš Brožek, Karel Dřevínek, Zdeněk Krčmář, František Kučera, Jan Mašek, Jan Petrov, Milan Polášek, Tomáš Richter, Petr Sprinz

 

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí.

VSTUPENKA

10 800 Kč bez DPH (13 068 Kč s DPH)

Tři a více účastníků z jedné společnosti obdrží slevu 10 %

Přihlásit se

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz
Tel: +420 273 139 223