Nakladatelství C. H. BECK vás pozýva na konferenciu

M&A NA SLOVENSKU:

AKCIONÁRSKE DOHODY A AKVIZIČNÉ FINANCOVANIE

9. septembra 2020

DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava

 

Přihlásit se

O KONFERENCI

Nakladateľstvo C. H. Beck vás srdečne pozýva na druhý ročník veľkej konferencie na tému M&A na Slovensku.

 

Program konferencie bude tentoraz rozdelený na dva bloky.

 

V prvom bloku sa budeme venovať tzv. akcionárskym zmluvám – teda dohodám, ktoré upravujú práva a povinnosti medzi spoločníkmi alebo akcionármi v obchodných spoločnostiach. Predmetom týchto dohôd je široká paleta otázok od každodenného fungovania spoločnosti a zloženia jej orgánov cez rozdeľovanie zisku až po rôzne exitové stratégie (tzv. drag/tag along, predkupné práva, obmedzenia prevoditeľnosti). S týmito zmluvami sa možno stretnúť od začínajúcich start-upov, v ktorých si zakladatelia a investori dohadujú podmienky svojho spolužitia, až po veľké štátne firmy, v ktorých došlo k privatizácii časti akcií. V rámci prvého bloku konferencie budeme tieto zmluvy analyzovať z biznisového, zmluvného aj súťažnoprávneho hľadiska.

 

V druhom bloku konferencie sa budeme venovať akvizičnému financovaniu – teda formám, akými možno akvizíciu určitého podniku financovať –, a ich vplyvu na štruktúru transakcie. Práve kapitálová štruktúra často determinuje formu plánovanej transakcie, či už ide o financovanie z vlastných zdrojov, z bankového úveru alebo o iné formy financovania. V rámci druhého bloku sa budeme zaoberať finančnými, daňovými aj právnymi aspektami akvizičného financovania.

 

V rámci konferencie vystúpia lektori z praxe, najmä advokáti, vedúci právnici z bankového sektora, daňoví poradcovia a konzultanti, ako aj riaditeľka odboru koncentrácií z Protimonopolného úradu SR.

 

Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do diskusií s poprednými odborníkmi z praxe. Lektori vás tak počas každej témy oboznámia s aktuálnymi problémami, počas panelových diskusií zistia názory odborníkov a následne ponúknu riešenia daných otázok.

 

Na záver si tradične môžete vychutnať goodbye drink, ktorý vytvára networkingovú príležitosť a miesto pre ďalšie neformálne diskusie.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konferencia je určená primárne advokátom, daňovým poradcom, konzultantom a bankárom, ktorí sa vo svojej praxi venujú M&A transakciám, akcionárskym dohodám a akvizičnému financovaniu, ako aj osobám z podnikateľskej sféry.

 

Uvedené je do veľkej miery determinované tým, že podujatie nie je plánované ako vedecko-akademické, ale ako praktické (avšak s poskytnutím teoretického základu) – najmä vďaka intenzívnej práci lektorov s praktickými skúsenosťami z danej oblasti.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

JUDr. Juraj Gyárfáš, PhD. LL.M.

partner, Dentons Europe CS LLP

JUDr. Tomáš Búry

senior advokát, Allen & Overy Bratislava

Mgr. Svetlana Grochalová

vedúca právneho odboru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

JUDr. Erika Lovásová

riaditeľka Odboru koncentrácií na Protimonopolnom úrade SR

Mgr. Peter Malovec

Group Head of Legal, HB Reavis


Christian Mandl

managing partner, Neulogy Ventures, a.s.

Mgr. Viliam Myšička

partner, Kinstellar, s.r.o.

Ing. Richard Panek

partner, daňové poradenstvo, EY

Ing. Michal Rybovič

partner investičného fondu Sandberg Capital

Mgr. Stanislava Valientová, LL.M.

partner, Dentons Europe CS LLP

Rastislav Václavík

Tatra banka, a.s.

 

 

PROGRAM

08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
09:00 - 09:15 otvorenie konferencie
  BLOK 1: AKCIONÁRSKE ZMLUVY
09:15 - 9:40 Christian Mandl - Akcionárske zmluvy
09:40 - 10:45 Okruhy panelovej diskusie:

Vynútiteľnosť záväzkov z akcionárskych dohôd v slovenskom práve

Ombedzenia prevoditeľnosti a rôzne exitové stratégie

Praktické skúsenosti s akcionárskymi dohodami na Slovensku

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš, Viliam Myšička, Tomáš Búry

 

10:45 - 11:00 coffee break
11:00 - 11:40

Erika Lovásová - SÚŤAŽNOPRÁVNA ÚPRAVA AKCIONÁRSKYCH DOHÔD

Vplyv dojednaní medzi akcionármi na povinnosť notifikovať koncentráciu

Praktické skúsenosti so spoločnými podnikmi v praxi PMÚ

Riziká nesprávneho vyhodnotenia súťažnoprávnej úpravy

11:40 - 11:55 krst knihy
11:55 - 13:00

obed

 

BLOK 2:

 

AKVIZIČNÉ FINANCOVANIE - DAŇOVÝ A FINANČNÝ POHĽAD

13:00 - 14:30

Okruhy panelovej diskusie:

Finančné aspekty pri štruturovaní transakcie a financovania

Daňový režim akvizičného financovania na Slovensku

Problémy v praxi

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš, Richard Panek, Michal Rybovič

14:30 - 15:00 coffee break
  AKVIZIČNÉ FINANCOVANIE - PRÁVNE ASPEKTY
15:00 - 16:30

Okruhy panelovej diskusie:

Právne aspekty pri štrukturovaní akvizičného financovania

Právna prax bankového finacovania - londýnske vzory a slovenský právny rámec

Praktické skúsenosti s právnym rámcom úverových transakcií

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš, Svetlana Grochalová, Stanislava Valientová, Rastislav Václavík, Peter Malovec

 

16:30 - 16:40 ukončenie konferencie, networking pri Goodbye drinku

 

VSTUPENKA

 

299,00 € bez DPH (358,80 € s DPH)

Early bird cena platná len do 16. 3. 2020

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

Přihlásit se

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

KONFERENČNÍ PROSTORY a UBYTOVÁNÍ

 

Objavte moderný hotel DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava, ktorý sa nachádza na dosah od obchodnej, kultúrnej, športovej a historickej časti mesta a predstavuje tak vynikajúcu základňu pre všetkých návštevníkov, ktorí cestujú za pracou či zábavou.

V prípade záujmu o ubytovanie prosím kontaktujte Martinu Baťkovú na tel. č. +421 948 422 837 alebo e-mailom na martina.batkova@beck.sk.

 

Nakladatelství C. H. BECK, s.r.o. si ako organizátor konferencie vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

KONTAKTNÁ OSOBA

Tamara Korytárová

E-mail: tamara.korytarova@beck.sk
Tel: +421 918 339 816