https://replicawatch.io/ usa instructing online watchmaking trained professionals. richardmille.to usa instructing online watchmaking trained professionals. predicting and / or using the style for the intervals can be described as have in luxury swisswatch. the actual substantial component may be the benefit of high quality https://de.buywatches.is. flawlessness during the watchmaking operation is a foundation of it.wellreplicas.to. will not wander in addition to liberty would be the soul connected with who makes the best cloneswatches.com. swiss grade https://tr.watchesbuy.to/.
KORPORACE a M&A

Nakladatelství C. H. BECK vás zve na konferenci

KORPORACE A M&A

22. června 2022

Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, 110 00 Praha 1

Přihlásit se

O KONFERENCI

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci KORPORACE a M&A.

Přijďte načerpat bohaté zkušenosti a znalosti našich přednášejících a získejte zpětnou vazbu na Vámi kladené dotazy. Konference Nakladatelství C. H. Beck jsou jedinečným zážitkem a cenným zdrojem informací pro vaši praxi.

Mezi přednášejícími naleznete největší odborníky z oboru – nechybí zástupci soudcovského stavu a nejvýznamnější právní experti. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme.

Bohatým programem Vás bude celý den provázet Jan Petrov.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

Mgr. Janka Brezániová

Je partnerkou advokátní kanceláře Taylor Wessing. Ve své více než desetileté praxi se zaměřuje především na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity a korporátního práva. Má rozsáhlé zkušenosti s transakcemi napříč celou řadou průmyslových odvětví, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. Současně se specializuje také na oblast pracovního práva a ochranu osobních údajů..

 

JUDr. Filip Cileček

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se na agendu právnických osob, zejména obchodních korporací, a dále na procesní právo. V justiční praxi se dlouhodobě zabývá družstevním právem a jako lektor se podílí na dalším vzdělávání soudců. Spoluautor komentáře k zákonu o obchodních korporacích.

 

prof. JUDr. Jan Dědič

Advokát specializující se již od roku 1990 na obchodní právo. Aktivně se účastnil mimo jiné na rekodifikaci nového zákona o obchodních korporacích. V roce 1992 získal docenturu a v roce 1995 profesuru. Roku 2006 získal ocenění Právník roku v oboru obchodní právo.

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D, LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, Of Counsel v AK PRK Partners a člen katedry soukromého práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí a je členem odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivních restrukturalizacích.

 

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Je advokátem spolupracujícím s AK Kocián Šolc Balaštík. V praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, koncernové a závazkové právo a fúze a akvizice, bankovnictví. Působí též jako odborný asistent na katedře obchodního práva PF MU a katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP.

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant/advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Do roku 2012 působila jako soudkyně Nejvyššího soudu ČR, nyní působí jako pedagožka PF UK a Cevro Institutu. Podílela se na přípravě zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. V roce 2013 byla uvedena do Právnické síně slávy. Je členkou Legislativní rady vlády ČR.

 

JUDr. Petr Šuk

Místopředseda Nejvyššího soudu, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, externí pedagog Justiční akademie Slovenské republiky, (spolu)autor řady publikací z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu v Liberci, od roku 2002 soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2008, v roce 2021 byl jmenován jeho místopředsedou.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: PŘEKROČENÍ ZÁSTUPČÍHO OPRÁVNĚNÍ ČLENEM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU - DŮSLEDKY, RIZIKA, NÁPRAVA

 

 

Jaká rizika nesou jednotliví aktéři, tj. jednající člen statutárního orgánu, zastoupená obchodní korporace a smluvní partner (třetí osoba)?

 

Jak lze pochybení "napravit" (§ 431, 440 či 446 o. z.)?

 

Jaké důsledky má jednání v konfliktu zájmů?

 

Jaký význam má dobrá víra smluvního partnera (třetí osoby)?

 

 

přednáší Petr Šuk

 

10.25–10.40

coffee break

 

10.40–11.55

II. BLOK: VYLOUČENÍ ČLENA  STATUTÁRNÍHO ORGÁNU Z VÝKONU FUNKCE (DISKVALIFIKACE)

 

 

Co je účelem diskvalifikace a koho chrání?

 

Musí být člen statutárního orgánu – právnická osoba – a její zástupce vždy diskvalifikováni současně?

 

Jaké povinnosti má člen statutárního orgánu, o jehož diskvalifikaci soud rozhoduje?

 

Jaké důsledky má následné odstranění pravomocného rozhodnutí o diskvalifikaci cestou mimořádného opravného prostředku nebo ústavní stížnosti?

 

 

přednáší Ivana Štenglová

 

11.55-13.00

oběd

 

13.00–14.15

III. BLOK: ZÁKAZY KONKURENCE ČLENŮ VOLENÝCH ORGÁNŮ KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

 

Uplatňuje se formální či materiální pojetí zákazu konkurence?

 

Jaké jsou limity dispozitivnosti zákonného rozsahu zakázaného konkurenčního jednání?

 

Jak v rámci posuzování zákazu konkurence zohledňovat poskytování služeb v rámci skupiny společností?

 

Jak zvrátit zákaz konkurence "připuštěný" dle právní úpravy  účinné od 31. 12. 2020?

 

přednáší Jan Lasák

 

14.15–14.30

coffee break

 

14.30–15.45

IV. BLOK: téma připravujeme

 

 

přednáší Karel Dřevínek 

 

15.45–16.00

coffee break

 

16.00–17.15

V. BLOK: téma připravujeme

 

 

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference KORPORACE a M&A se uskuteční v moderním pětihvězdičkovém hotelu Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, v těsné blízkosti historického centra Prahy. Nově zrekonstruované konferenční prostory jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi a hodí se pro všechny druhy společenských akcí od prezentací a konferencí až po galavečeře.

Hotelová restaurace The Artisan se zaměřuje na moderní českou kuchyni a využívá suroviny výhradně od lokálních dodavatelů.

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

Přihlásit se

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223