logo

Nakladatelství C. H. BECK Vás zve na konferenci

INSOLVENČNÍ PRÁVO AKTUÁLNĚ

25. dubna 2019

Hotel Kings Court Prague, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

Přihlásit se

O KONFERENCI

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENČNÍ PRÁVO AKTUÁLNĚ.

Využijte jedinečnou příležitost strávit den s největšími odborníky z oboru. Jejich přítomnost na jednom místě a v jednom dni je neopakovatelná, jejich znalosti a zkušenosti pro každého právníka neocenitelné. Přednášet a na Vaše dotazy odpovídat budou přední odborníci z řad soudců, insolvenčních správců a advokátů.

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzích Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den.

Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokát působící na Ministerstvu spravedlnosti České republiky a Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí.

 

Ing. David Jánošík

Insolvenční správce se zvláštním povolením.

 

JUDr. Zdeněk Krčmář

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku 1988 a soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996. Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského soudu v Ostravě.

 

Mgr. Petr Kuhn

Advokát působící v AK BADOKH absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

 

Ing. Lee Louda

Insolvenční správce se zvláštním povolením, vedoucí a člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka.

 

Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje závazkové právo, obchodní korporace a korporační finance, a jako advokát a counsel v AK BADOKH, se zaměřením na spornou agendu, korporační právo a analýzu složitých právních otázek. Je jedním z vedoucích autorů revolučního jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku.

 

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

 

doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

Of Counsel působící v kanceláři Clifford Chance se specializuje na právo financování obchodních společností a na insolvenci. V letech 2004-2006 se podílel jako poradce místopředsedy vlády pro ekonomiku na tvorbě legislativní předlohy insolvenčního zákona. Od roku 2007 je členem stálé expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo. Předsedá zkušební komisi Ministerstva spravedlnosti pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců.

 

Mgr. Petr Sprinz, LL.M., Ph.D.

Advokát působící v AK Havel & Partners se specializuje především na insolvence a restrukturalizace, včetně refinancování korporací ve finanční krizi, jakož i na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. V oblasti insolvencí a restrukturalizací má rozsáhlé zkušenosti se zastupování klientů v insolvenčním řízení na straně věřitelů i dlužníků, jakož i třetích osob v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku z majetkové podstaty.

PROGRAM PŘIPRAVUJEME

 

08.30–09.00 registrace účastníků
09.00–09.15 zahájení konference
09.15–09.50

PŘEDNÁŠKA

09.50–10.25

panelová diskuze

10.25–10.45 coffee break
10.45–11.20

PŘEDNÁŠKA

11.20–11.55

panelová diskuze

11.55–13.00 oběd
13.00–13.35

PŘEDNÁŠKA

13.35–14.10

panelová diskuze

14.10–14.30

coffee break

14.30–15.05

PŘEDNÁŠKA

15.05–15.40

panelová diskuze

15.40–16.00

coffee break

16.00–16.35

PŘEDNÁŠKA

16.35–17.10

panelová diskuze

17.10–17.15 ukončení konference a přesun na Goodbye drink

 

VSTUPENKA

 7 900 Kč bez DPH (9 559 Kč s DPH)

cena platí do 5. 3. 2019, poté bude navýšena

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10% sleva

Přihlásit se

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna; nezajímavou konferenční místnost bez oken nečekejte.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí. Den vyvrcholí v Majesty Lounge u good bye drinku, ideálním místě pro neformální setkání a diskuze nad proběhnuvším dnem.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223